Loading...
Etusivu2020-10-21T22:20:30+00:00

Ymmärrystä elämän eri puolista.

Olen ensihoitaja, kolmen pienen tytön isä sekä monessa vaikuttamisen paikassa mukana oleva vihreiden luottamushenkilö Tampereen Vehmaisista. Työskenneltyäni aiemmin media- ja markkinointialalla opiskelin aikuisiällä työn ohessa kaksi hoitoalan tutkintoa. Tällä hetkellä opiskelen hallintotieteitä Tampereen yliopistossa.

Työni ambulanssissa Tampereella vie minut päivittäin hyvin erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden äärelle. Varakas vanhus tai narkomaani, kiireinen vanhempi tai polkuansa etsivä nuori – näen kuinka ongelmien juurisyyt ovat lopulta samanlaisia. Kaikki me haluamme kokea olevamme merkityksellisiä. Toimivien peruspalveluiden tehtävä on nostaa pinnalle ja estää tippumasta, jotta jokainen voi kokea tulevansa kuulluksi, kuulua johonkin ja löytää paikkansa. Se on toimivan ja turvallisen kaupungin perusta.

Keskeinen arvoni on toisten ihmisten kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus heidän lähtökohdistaan ja taustastaan riippumatta. Haluan ihmiselle toimivaa ja kestävää Tamperetta, jossa jokainen voi kokea olevansa arvokas.

Tähän kaikkeen vaikutetaan joukkuepelillä – tämän on opettanut monipuolinen kokemukseni kunnallispolitiikassa.  Vähemmän huutelua, enemmän kuuntelua. Kaikkien aitoa kunnioittamista.

Mitä teen

Monipuolista osaamista ja kokemusta valtuustoon.

Monipuolinen taustani ja jatkuva kiinnostukseni opetella uusia ja erilaisia asioita on antanut minulle paljon eväitä kunnalliseen päätöksentekoon, jossa asiakokonaisuudet ovat usein suuria ja aiheet vaihtelevia. Olen työskennellyt aiemmin media- ja markkinointialalla, copywriterinä/toimittajana sekä yrittäjänä, kunnes vaihdoin aikuisiällä ammattia. Hoitoalalla olen työskennellyt ennen ambulanssiin siirtymistä mm. ensiapu Acutassa, sairaalan eri osastoilla, kotihoidossa sekä nuorten selviämisasemalla.

Toimin Tampereen kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna ja olen kaupunginhallituksen varajäsen. Olen myös yhdyskuntalautakunnan ja sen ympäristö- ja rakennusjaoston varsinainen jäsen, työskennellen mm. kaupungin liikennepolitiikan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja rakennuslupien parissa. Erityisesti hyvän kaupunkiympäristön kehittäminen, liikennesuunnittelu ja -turvallisuus, täydennysrakentaminen, puurakentamisen edistäminen sekä kestävä liikkuminen ja kaavoitus ovat olleet tässä tehtävässä itselleni keskeisiä teemoja.

Vuosina 2017-2020 toimin lisäksi asunto- ja kiinteistölautakunnan varsinaisena jäsenenä mm. kaupungin maankäytön, kiinteistö- ja asuntopolitiikan ja  kaupunginosien eriytymiskehityksen ehkäisyn parissa. Olen lisäksi toiminut pormestarin asettamassa työryhmässä työskentelemässä ratikkatyömaiden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Lisäksi olen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sekä kaupunkikuvatoimikunnan varajäsen. Järjestöpuolella olen tällä hetkellä Suomen Elvytysneuvoston hallituksen jäsen, aiemmin olen toiminut myös mm. Tehyn luottamustehtävissä sekä Suomen Ensihoitoalan Liiton hallituksessa.

Artikkelit

Artikkelit

Ota yhteyttä

Sähköposti: erik.lyden@tampere.fi
Puhelin: 040-9329112