fbpx

Slide Ensihoitaja
Tehyn valtuuston jäsen
155 Erik LYdén Aluevaalit
Pirkanmaa

Vaalipäivä 23.1
Ennakkoäänestys
12-18.1.
Erik Lydén – Numero 155, Pirkanmaa2022-01-17T17:02:39+00:00

Olen 42-vuotias kolmen tyttären isä Tampereelta. Työskenneltyäni aiemmin media- ja markkinointialalla opiskelin aikuisiällä työn ohessa kaksi hoitoalan tutkintoa. Olen koulutukseltani lähihoitaja, sairaanhoitaja/ensihoitaja AMK ja opiskelen parhaillaan hallintotieteitä Tampereen yliopistossa. Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla yli kymmenen vuotta sekä vakituisesti että keikkaillen, mm. monilla vuodeosastoilla, kotihoidossa ja ensiapu Acutassa. Viimeiset vuodet olen työskennellyt ambulanssissa ensihoitajana ympäri Pirkanmaata. Tällä hetkellä olen töissä Tampereella Pirkanmaan pelastuslaitoksella.

Luottamustehtävät:

  • Tehyn valtuuston jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
  • TAYS Sydänkeskus Oy / Sydänsairaala, hallituksen jäsen
  • Suomen Elvytysneuvosto, hallituksen jäsen, tiedottaja
  • Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen

Minulla on kokemusta edunvalvonnasta ja kuntapolitiikasta lähes kymmenen vuoden ajalta. Viime valtuustokaudella toimin Tampereella varavaltuutettuna sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä, lisäksi vaikutin asunto- ja kiinteistölautakunnan, yhdyskuntalautakunnan sekä ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenenä. Myös kansalaisvaikuttaminen on minulle tuttua. Kampanjoin aikanaan vahvasti ambulanssien vähentämistä vastaan Pirkanmaalla ja luovutin ryhmämme keräämän adressin Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin valtuustolle, joka lopulta perui suunnitellun palvelutason laskun. Olen tehnyt pitkään vaikuttamistyötä myös hoitoalan edunvalvonnan puolesta sekä kampanjoinut kansalaisaloitteella muun muassa poliisin resurssien vähentämistä vastaan.

Pitkään sote-alaa seuranneena, sen asioihin vaikuttaneena sekä alalla työskentelevänä omaan paljon tarvittavaa näkemystä ja kokemusta aluevaltuutetun vaativaan työhön.

Aluevaltuustossa –

  • Vien palveluiden käyttäjien ja henkilöstön ääntä, näkemyksiä ja ajatuksia valmisteluun, strategioihin ja päätöksentekoon. Palveluita on kehitettävä ihmisten näkökulmasta ja uusia avauksia kuunnellen, ei pelkästään hallinnon tarpeista lähtien.
  • Olen osa muutosvoimaa, jota tarvitaan hoitoalan kriisin korjaamiseksi, työn houkuttelevuuden lisäämiseksi, palkkauksen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointialueet eivät voi korjata koko ongelmaa yksin, mutta yhdessä valtion ja muiden toimijoiden kanssa ne ovat avainasemassa.
  • Edistän maakunnan palveluiden tasa-arvoista kehittämistä eri alueiden erityistarpeiden mukaan. Tarvitsemme investointeja uusiin ratkaisuihin, palvelumuotoihin ja hyvien käytäntöjen omaksumista myös muualta. Valtuutettujen on oltava koko maakunnan asialla, sillä puutteet jossakin päin maakuntaa heijastuvat aina koko alueelle. Hyvin erilaiset kunnat ja alueet vaativat erilaisia ratkaisuja. Työtä on siis paljon ja siinä huomioitava hyvin erilaisia tarpeita ja näkökulmia. Siksi tarvitsemme valtuutettuja, jotka ymmärtävät koko maakuntaa, ovat todella valmiita perehtymään asioihin ja joilla on siihen myös aikaa.
  • Huolehdin siitä, että erityisryhmien kuten ikäihmisten ja lasten ja nuorten palveluihin kiinnitetään erityishuomiota. Pelkästään väestön ikääntyminen syventää nyt jo alkaneita haasteita entisestään ja uhkaa heikentää palveluiden laatua sekä syventää kuilua niiden saatavuudessa. Perheiden hyvinvoinnissa hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyön toimivuus on merkittävä painopiste.
  • Teen kaikkeni maakunnan turvallisuuden eteen, myös pelastustoimen ja ensihoidon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Maakunnan turvallisuus täytyy pitää erityisasemassa myös rahoituksen suhteen ja pitää mielessä, että myös haja-asutusalueiden sopimuspalokunnat tukevat terveyspalveluita kriittisen tärkeällä tavalla mm. ensivastetoiminnan muodossa.

Kirjoituksia ja kannanottoja

Ota yhteyttä

Sähköposti: erik.lyden@tampere.fi
Puhelin/Whatsapp: 040-9329112

Facebookissa

Go to Top