On vaikea kiinnostua politikoinnista, jos ei pysty itse syömään tai käymään vessassa.

Kysymys hoitajamitoituksista onkin pohjimmiltaan arvopäätös, ei välttämättä sitä detaljien ja desimaalien pyörittelyä mitä viime aikoina olemme saaneet nähdä. Jos kerrankin laajan kokonaisuuden yksittäiseen osaan perehdytään niin kuin siihen tulisi perehtyä, miksi siitä seuraa välittömästi järjetön huuto? Tietysti vaaditaan investointeja, mutta väestö vanhenee – niitä vaaditaan joka tapauksessa. Ongelma ei poistu, vaan sen välttelyn tulisi poistua.

Maton alle lakaisijat eivät saa teilata laitoshoidon tasoon ja työssä jaksamiseen tehtäviä panostuksia tällä varjolla.

Paljon puhutaan siitä, viekö lakiin kirjattu mitoitus hoidon painopistettä laitokseen. Mielestäni ei, sillä Tampereen uusi strategia on jo valmiiksi lopettaa sairaalassa asuminen ja vähentää pitkäaikaista sairaalassa oloa. Toisin sanoen – laitoshoito vähenee –> hoitajien määrä laitoshoidossa vähenee –> lakiin kirjatun hoitajamitoituksen vaikutus vähenee. Tämähän se suunta on?

Jos vanhuspalvelulaki on laadittu huolella, huomioi koko vanhuspalvelujen kentän ja se myös jalkautetaan järkevästi, niin kotihoito kuin  palveluasuminenkin ovat vapautuvien resurssien saamapuolella. Kuitenkin – ne asiakkaat jotka tarvitsevat laitoshoitoa, saavat sitä laadukkaammin.

Vanhuspalvelulaki pitäisi myös kokonaisuudessaan laatia joustavaksi, todellinen kentän tilanne huomioiden. Mitä tarkoittaa 0,7 hoitajaa kymmentä täysin autettavaa vuodepotilasta kohti? Aivan eri asiaa kuin 0,7 hoitajaa kymmentä autettavaa, mutta osin omatoimista vanhusta kohti. Toimintakykymittareita on kehitetty maailman sivu – nyt on aika soveltaa niitä käytäntöön. Samaa ajattelua ja realismia tulisi soveltaa omaishoitajuuden tukeen ja korvauksiin. Niitä jotka säästävät yhteiskunnan rahaa, tulee kompensoida panoksestaan.

Mitä työntekijöiden riittävyyteen tulee, hoitoalan suurin ongelma ei ole se että ihmiset eivät hakeutuisi alalle, vaan se että ihmiset lähtevät pois alalta. Syyt tunnetaan – työolot ja palkkaus. On jo todettu että mikäli hoitajakiintiön myötä työolot paranevat, voisiko myös ”muuttoliike” vähentyä? On silti uskomatonta että asian laajempaa työsuojelullista vaikutusta ei ole keskustelussa juurikaan huomioitu – entä sairaslomat ja hoitajien työkyky? Miten paljon lisätyövoiman tuoma jaksamisen paraneminen säästäisi pitkässä juoksussa?

Veikkaanpa että aika paljon.

Onkin mielenkiintoista, että nyt kun saamme vihdoin konkreettisen mahdollisuuden valtakunnalliseen toimeen joka parantaisi myös työoloja, jopa suurimmat liitot ovat erimielisiä asiasta. Mitä mahtaa olla Tehyn vastustuksen taustalla? Pitäisi nähdä kokonaisuus numeroiden takaa ja muistaa jälleen se, että työkyvytön työntekijä voi olla kalliimpi kuin kaksi uutta. Pitäisi ajatella laajemmin, katsoa eteenpäin eikä pelkästään jäädä pelkäämään.

Ainakin mitä Tampereeseen tulee, myös hoitajien jaksamista testataan edelleen liiankin säännöllisesti. Mitoitukset näyttävät paperilla hyvältä, mutta jos hoitotyön vahvuuteen on kirjattu osallistuvaksi myös sosiaalihoitajat ja askartelunohjaajatkin, todellisuus on toinen. Tälläistä kuulin taannoin tapahtuneen.

Toisaalta täysin epäonnistumaan tuomittuja kokeiluja ei voi laittaa kentälle työntekijöiden kustannuksella – tästä taas esimerkkinä Kaupin sairaalan yöhoitajien vähennys kahdesta yhteen. Kaikki kentän arjesta jotakin tietävät kyllä sanoivat että tämä ei tule toimimaan; mutta ei, tätäkin piti testata että päästään kohta äkkiä pistämään pakki päälle. Suomalainen ei usko ennen kuin näkee.

Kunta- ja virkamiesmaailma on sellainen, jossa suositukset eivät välttämättä aina auta. Monessa muussakin asiassa pätee sama sääntö – jos nätisti pyytäminen ei auta, joskus on yhteisen hyvän nimissä turvauduttava kovempiin keinoihin. Lakiin kirjattu hoitajakiintiö on juuri tälläinen asia, sillä se synnyttää tavoitteen jonka saavuttamisesta tulee jokaisen päättäjän (ja virkamiehen) yksi onnistumisen mittari. Määre, jolla heidän työtään arvioidaan.

Jos ei muuten, sen luulisi motivoivan. Näillä mennään, sano.