TIEDOTE

Luovutimme adressin tänään kello 12:30 sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Arto Satoselle. Satonen totesi luovuttamisen yhteydessä että asia on selvästi koskettanut pirkanmaalaisia läheisesti ja että kahdessa viikossa kerätty liki 8000 nimen adressi on tästä erinomainen osoitus. Adressi ilmoitettiin valtuustolle tiedotusasiana kokouksen alussa.

Varsinaisessa kokouksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti pitkän keskustelun ja tiukan äänestyksen jälkeen säilyttää ensihoidon palvelutason nykyisellään ilman leikkauksia. Tampereella yksi yksikkö nousee alkuperäisen esityksen mukaisesti hoitotasolle ja yksi aiemmin ei-kuljettava yksikkö muuttuu kuljettavaksi. Lisäksi kustannusten jakomalliin tuli muutoksia. Muutoksia voidaan luonnehtia palvelutason kannalta pääsääntöisesti hyviksi, lähinnä kustannusten jakomalliin tullut muutos on potentiaalisesti taloudellisesti epäedullinen nimenomaan pienille, harvaan asutuille kunnille.

Tärkeintä on kuitenkin se että yksiköiden leikkaukset vältettiin ja järki voitti. Adressin vaatimus toteutui – Pirkanmaan ensihoidon palvelutaso säilyy entisellään.

Ryhmämme kiittää kaikkia allekirjoittajia sekä luonnollisesti myös valtuustoa viisaasta päätöksestä.

Adressin laatijoiden puolesta,

Erik Lydén