Lauantain Aamulehdessä (22.11.2014) oli artikkeli jossa toimittaja avaa ambulanssien vähentämistä koskevaa PSHP:n valtuuston päätöstä sen osalta, laskeeko päätös Tampereen ensihoidon palvelutasoa vai ei. Tampereen kaupunki on antanut toistuvasti julkisuuteen lausuntoja, jossa palvelutason väitetään laskevan jopa siten, että Tampereelta vähenee kokonaan yksi ambulanssi.

Tämän lisäksi Tampereen kaupunginhallitus välitti asiasta hallinto-oikeuteen – osin samoin perusteluin. Kuten blogistani on voinut lukea, oman tulkintani mukaan vähennys ei pidä paikkaansa: Palvelutaso itse asiassa lopulta paranee kuljettavien yksiköiden määrän pysyessä samana mutta yhden perustason yksikön muuttuessa hoitotasoiseksi.

Jutussa siteerattiin blogiani sekä Tampereen kaupungin edustajan lausuntoa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja vahvisti oman näkemykseni olevan oikea. Myös toimittaja totesi yhteenvedossaan että kaupungin julkisuuteen antama tieto on ollut virheellistä – samoin myös kaupunginhallituksen valituksessa on täten selkeä asiavirhe.

On selvää että Tampere korkean riskin alueena tarvitsisi kipeästi lisäyksiköitä. Nykyiset yksiköt ovat äärimmilleen kuormitettuja ja tehtävämäärät kasvavat koko ajan. Säästöjä ei kuitenkaan voida hakea muiden maakunnan kuntien kustannuksella – lisäksi päätöksenteon ja viestinnän pitää perustua faktoihin. Siten asiaan oli erittäin tärkeää saada oikaisu.

Lisäksi, ambulanssien vähentämistä vastustavassa adressissa jota olin mukana tekemässä oli lukuisia tamperelaisia allekirjoittajia. Tampereen kaupungin lausuntojen perusteella tamperelainen allekirjoittaja voi saada sellaisen käsityksen että puolustaessaan maakunnan ambulansseja hän tulee tahtomattaan heikentäneeksi oman kotikaupunkinsa valmiutta. Näinhän asia ei suinkaan ole.

Asiaan on nyt kuitenkin saatu objektiivinen toimituksellinen vastine. Hyvä niin.