Asunto- ja kiinteistölautakunta kokousti historiansa toisen kokouksen 12.9. Kokouksen keskeistä antia oli tietenkin tulevan vuoden talousarvioesitys, joita virastotalolla useampikin lautakunta oman alueensa osalta käsitteli.

Kuten aiemminkin on tullut todettua, lautakunnan talousarviossa liikkuu paljon kaupungin rahaa. Esityksen toimintatulot vuodelle 2018 ovat 235,8 miljoonaa euroa ja toimintamenot -103,0 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 134,9 miljoonaa euroa. Näistä toimintatuloista hieman yli 200 miljoonaa euroa muodostuu maa-alueiden ja tilaomaisuuden vuokratuloista.

Investointilukuja tarkastelevan kannattaa huomioida se, että esityksen massiivinen -631 miljoonan euron investointimenojen kirjaus käsittää suurimmaksi osaksi Tilakeskuksesta siirrettäviä kiinteistöjä, jotka siirtyvät. Siirrolla ei ole vaikutusta kaupunkitasolla ja todelliset investoinnit ovat n. 81 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksen painopisteissä korostuvat monipuolisen asunto- ja toimitilarakentamisen edellytysten varmistaminen ja maankäytön kehittäminen sekä kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavien kehitysohjelmien edistäminen – kuten Viiden Tähden Keskusta ja Hiedanranta. Kaupungin tilankäytön tehostamista jatketaan, kuten myös tarpeettomien kiinteistöjen realisointia.

Talonrakennusohjelma on luonnollisesti aina mielenkiintoinen dokumentti kaupungissa, jossa kasvu kiihtyy – mutta niin myös korjausvelka. Ohjelmaehdotuksessa on esitetty jo ensi vuodelle jonkin verran koulujen ja päiväkotien perusparannuksia, samoin Koukkuniemen kehittäminen on vuoden 2018 ajankohtaisia asioita. Myös esimerkiksi Sara Hildénin taidemuseon perusparannukselle on ensi vuodelle esitetty suunnittelurahaa. Itse toki aina haluaisi ottaa kynän käteen ja kirjoittaa numeroita erityisesti monen koulun ja päiväkodin kohdalle, mutta investointikatto ja talous luonnollisesti osaltaan määrittävät sen miten investointeja priorisoidaan.

Talousarvioehdotuksen lisäksi kokouksessa oli jonkin verran päivittäisiä asioita. Jo aiemmin rakennusluvan saanut Hervannan ratikkavarikko sai nyt myös tontin, kun se vuokrattiin Tampereen Raitiotie Oy:lle. Lisäksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja varten varattiin ja vuokrattiin tontteja Vuorekseen ja Lentävänniemeen.

Toinen itseäni ilahduttava päätösasia esityslistassa oli yhteistyökumppaneiden valitseminen Hervannan pohjoisakselin kehittämiseen. Alueen kehittämisestähän järjestettiin hiljan kilpailu, jonka voittivat kaksi ehdotusta: ”Keinutaan” ja ”Pons-Hervannan sillat”. Voittajaehdotuksissa alueelle on saatu mahtumaan aika tavalla kerrosneliöitä (120000), mutta kokonaisuus on silti ilmava ja istuu mielestäni ympäristöönsä hyvin.

Suunnitelmista huomaa että aluetta on ajateltu myös Hervannan keskustan luontevana jatkeena. Yhteisöasumisen painotukset ja kaupunkivihreys ovat hyvin esillä, lisäksi mm. ideat hyvinvointikortteleista ja tuetun asumisen vahva huomiointi miellyttivät itseä. Nyt hyväksyttyjen yhteistyökumppaneiden kehitysehdotuksiin voi tutustua täällä (Keinutaan) ja täällä (Pons).

Lopussa käsittelimme Vuoreksen omakotitontin rakennusluvan jatko-asioita osittain salaisella aineistolla. Varsinaisen päätöksenteon lisäksi lautakunta edellytti suullisesti evästäen että kaupunki valmistelee tulevien tapausten oikeusturvaksi selkeämmät pelisäännöt rakennusluvan ja tontinvuokrauksen jatkoajan myöntämisen periaatteista.