Helmikuun asunto- ja kiinteistölautakunnan kokous oli pitkä ja täynnä painavaa asiaa, sillä käsiteltävänä oli useita merkittäviä asioita.

Vuorestalo valmiina havainnekuvassa. Lähde: Vuorestalon 2. vaiheen toteutussuunnitelma, Tampereen kaupunki

Vuores-talon laajennus

Ensimmäisenä suurempana asiana kokouksessa hyväksyttiin Vuores-talon toisen vaiheen toteuttamissuunnitelma sekä asiaan liittyvät sopimukset. Mieleinen päätös. Vuores on kaupunginosana kaupungistrategiassa erittäin keskeinen kasvava kaupunginosa, ja tämän toteutussuunnitelman pohjalta Vuoreksen koulu tulee jo ensi vuonna laajenemaan yhtenäiskouluksi, johon tulevat myös yläluokat.

Vuoreksen lapset pääsevät siis jatkamaan myös yläastetta lähikouluun ja tilaresurssi tarjoaa mahdollisuuden myös väistötilaksi niissä kouluissa, joissa esimerkiksi sisäilman takia on ryhdyttävä toimenpiteisiin lähivuosina. Lisäksi tilat rakennetaan monikäyttöisiksi, jotta niiden iltakäyttö olisi tehokasta ja palvelisi myös alueen asukkaita paremmin. Kirjasto laajenee lisäksi yleiseksi kirjastoksi, mikä parantaa alueen palvelutasoa entisestään.

Tarkempi tiedote asiasta (Tampereen kaupunki).

Erityisesti Vuoreksen asukkaita on kiinnostanut toisen vaiheen konkreettinen toteutussuunnitelma, joten siihen löytyy suora linkki tästä. Lopputulos näyttää varsin hyvältä – piirrokset ja havainnekuvat ovat dokumentin lopussa.

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset vuosille 2018-2021

Käsittelimme myös kaupunginhallituksesta takaisin lautakuntaan tulleet asunto- ja maapolitiikan linjaukset vuosille 2018-2021. Linjaukset ovat olleet lautakunnassa aikaisemminkin käsittelyssä ja olen kirjoittanut niistä myös tähän blogiin. Myös kaupunginhallituksen tekemät muutokset ovat olleet mielestäni varsin asianmukaisia, joten kannatin linjausten hyväksymistä pohjaesityksen mukaan. Esimerkiksi tonttivuokrauksen avoimuuteen ja hinnoitteluun liittyvistä asioista on keskusteltu paljon myös linjausten ulkopuolella, ja viime syksynä esittämäni asiaan liittyvä toivomusponsi alleviivaa asiaa entisestään.

Linjauksista voidaan lyhyesti edelleen todeta, että niissä näkyy vahvasti kaupungin kasvu esimerkiksi täydennys- ja yhteisörakentamisen entistä vahvemman edistämisen sekä monipuolisen asuntopolitiikan korostumisen muodossa. Kasvuun vastaaminen onkin mielestäni tällä hetkellä eräs keskeisimpiä kärkiä koko strategiassa. Jotta kaupungin elinvoimasta ja esimerkiksi työllisyydestä voidaan pitää huolta, meidän on pystyttävä tarjoamaan riittävästi, monipuolisesti sekä oikeanlaisia asuntoja niin nykyisille asukkaille kuin kaupunkiin muuttaville ihmisille.

Kasvuun varautuminen on käytännön tasolla sitä, että Tampereen tulee ensisijaisesti pyrkiä reagoimaan selkein toimenpitein ja selkeällä strategialla muuttoliikkeeseen sellaisena kuin se meille näyttäytyy. Tähän liittyen esimerkiksi kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle on merkittävästi lisääntyvää tarvetta, mutta tavoitteesta ollaan jo valmiiksi jäljessä. Riittävä rakentamistavoite ja selkeät toimenpiteet ovat avainasia, josta ei tule tinkiä.

Tamperelaisen uutinen linjauksista: Asuntopolitiikkaa linjataan – näin kaupunki kasvaa (Tamperelainen).

Valtuustoaloite ja tontinvuokrauksen läpinäkyvyyden lisääminen

Lautakunta sai myös tiedoksi valtuustoaloitteen keinottelun estämiseksi kaupungin vuokratonteilla. Tämä liittyy läheisesti viime aikoina mediassakin olleisiin epäselvyyksiin, jotka tosin ovat käynnistyneet jo ennen nykyisen lautakunnan toimintakautta. Sikäli asiaan en pysty ottamaan sen vahvemmin kantaa, mutta on hyvä että avoimuuteen liittyviä toimenpiteitä on nyt tehty ja tullaan varmasti myös tekemään.

Aloitteeseen liittyen kokouksessa hyväksyttiin myös uudet asunto- ja yritystonttien vuokrasopimuspohjat, joissa on nyt mukana myös määrämuotoinen vuokrauspyyntölomake, jossa vuokraamista pyytävä kuvaa määrämuotoisesti mm. kenen nimiin tonttivuokrasopimusta hakee, mitä tontille on rakentamassa, millaisella yhtiörakenteella ja millaisille asiakkaille suuntaa markkinointinsa. Tämä on hyvää kehitystä.

Kouluverkon korjausta ja uusia opetustiloja

Vuoreksen koulun lisäksi kouluasioita käsiteltiin lautakunnassa tällä kertaa enemmänkin. Kaupunki valmistautuu ja toteuttaa nyt sisäilmaongelmista kärsivien sekä laajennustarvetta omaavien koulujen kehitystä. Lautakunta hyväksyi Linnainmaan päiväkodin väistötilojen vuokrasopimuksen, joka on yksi väliaskel kohti kokonaan uutta päiväkotia.

Myös Olkahisten koulun uudisrakennuksen rakentamisen ja päiväkodin perusparannuksen tarveselvitys merkittiin tiedoksi, jotta suunnittelu voi edetä. Tämäkin asia etenee vauhdilla monella tasolla kaupungin organisaatiossa, sillä jo 30.1. olin ympäristö- ja rakennusjaostossa hyväksymässä rakennuslupaa koulun tilapäisille väistötiloille.

Erityisen mielenkiintoisena kouluverkkoon liittyvänä asiana listalle oli tullut lisäkohtana Johanneksen koulutalon lisärakennuksen toteutussuunnitelman hyväksyminen. Keskeisellä paikalla vanhojen rakennusten viereen syntyvä lisätilan ja täydennysrakentamisen tarve ei ole välttämättä aivan yksinkertainen asia.

Suunnitelma oli kuitenkin mukavaa katsottavaa. Kaupunki on päätynyt toteuttamaan lisärakennuksen siirtokelpoisena moduulirakennuksena. Tästä monelle tulee ensimmäisenä mieleen parakki, mutta tässä tapauksessa asia ei ollutkaan aivan niin. Havainnekuvien perusteella julkisivuun on kiinnitetty huomiota ja mielestäni uusi lisärakennus näyttäisi sopivan ympäristöönsä varsin hyvin. Lisärakennus on lisäksi samanmuotoinen kuin paikalla vuosikymmeniä sitten sijainnut aiempi rakennus.

Siirtokelpoisuus mahdollistaa nopeamman rakentamisen keskustan lisääntyvään tilatarpeeseen nähden. Rakennus on myös siirrettävissä muualle, mikäli aluetta päätetään myöhemmin kehittää esimerkiksi kaavamuutoksen kautta. Pidin lautakunnassa lyhyen puheenvuoronkin siitä, että miten asiassa on erityisen hyvää kaupungin reagointi ”palvelut edellä”. Siirtokelpoinen lisärakennus on ketterää reagointia opetustilojen tarpeeseen nopealla ja suhteellisen kustannustehokkaalla tavalla, sulkematta kuitenkaan jatkokehitysmahdollisuuksia pois.