Ympäristö- ja rakennusjaostossa oli tänään Vehmaisten asioita. Kaukaniemen alue rakentuu lisää ja asuntojen määrä alueella lisääntyy jälleen, kun rakennuslupa myönnettiin kerrostalolle sekä rivi- ja luhtitaloille Sarvannankadulle, Kangasalantien varteen. Tontti on aivan K-Marketin vieressä.

Toisena asiana oli rakennuslupahakemus Seimenkadun vanhan päiväkodin tontille. Olen seurannut prosessia alusta asti, sillä tontti myytiin jo aiemmin rakennuksineen asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä. Ostajan hakemaan ja nyt hyväksyttyyn rakennuslupaan kuuluu myös vanhan päiväkotirakennuksen purkaminen.

Projekti on tervetullut, sillä Seimenkadun vanha päiväkoti on tyypillinen esimerkki kaupungin kymmeniä vuosia vanhasta rakennuskannasta. Sisäilmaongelmat ovat vieneet rakennuksen käyttökieltoon. Laajempien ja kalliiden remonttien jatkaminen toki olisi ehkä mahdollistanut rakennuksen palauttamisen käyttöön – tuloksena olisi kuitenkin ollut vain yksi sellainen rakennus lisää kaupungin palveluverkkoon, joka on jo pelkästään tilaratkaisultaan nykymuotoiseen käyttöön äärimmäisen epäkäytännöllinen.

Päätökset asiasta on siis nyt tehty. Vanhan päiväkodin paikalle nousee siis pian uusi palvelutalo Vehmaskoti. Palvelutalo hoiva- ja tuetun asumisen yksiköineen on mielestäni erittäin tervetullut lisä Vehmaisiin. Myös sijainti on juuri palvelutalolle erinomainen, aivan uuden koulun ja päiväkodin läheisyydessä.

Nämä päätökset uuden rakentamisesta ovat hyvin tyypillisiä Vehmaisten kaltaisen kaupunginosan hyvälle kehitykselle: Asuntojen lisäksi uusi koulu ja urheilukenttä saavat seurakseen lisää palvelurakentamista. Kaupunginosa siis kasvaa ja kehittyy nyt aika vauhdilla, sekä olemassaoleville tonteille että Kaukajärven suuntaan.

Vehmaisissa on ollut kuitenkin jo pitkään todettavissa se tosiasia, että kehitys asettaa lisääntyviä haasteita myös muulle kaupunkiympäristölle. Uusi koulu ja päiväkoti ovat lisänneet liikennettä. Myös Vehmaisten urheilukenttä on uudistettu.

Kentän toimiessa monien erilaisten harrastusvuorojen tärkeänä pitopaikkana, se on lisännyt myös alueen liikennettä ja aiheuttanut kadunvarren pysäköintiongelmia jo pitkään. Urheilukentällä tapahtuvan harrastustoiminnan luonne on usein sellainen, johon tullaan lasten ja harrastusvälineiden kanssa kauempaakin – väistämättä myös autolla.

Kulkutapamuotoihin vaikuttaminen on siis alueen osalta keinovalikoimassa vain tiettyyn pisteeseen saakka. Kun tähän yhtälöön lisätään saatto- ja asiointiliikenne uuteen palvelutaloon, kouluun ja päiväkotiin, autoliikenne alueella ei luultavasti missään olosuhteissa ainakaan vähene.

Liikennejärjestelyjen toimimattomuus tulee siis tulevaisuudessa entisestään korostumaan, vaikka jo nykyisellään erityisesti urheilukentän ja koulun ympäristö Kaukajärventien varressa ovat jo nyt liikenneturvallisuudeltaan ongelmallisia alueita. Yksittäisiä ongelmia ovat esimerkiksi ajonopeudet Kaukajärventiellä koulun vieressä, em. tien ja Kauppilaisenkadun risteyksen tienoon liikenneturvallisuus sekä edelleen jatkuvat pysäköintiongelmat.

Kun kaupunginosan kasvun myötä alueella liikkuvien pienten koulumatkalaisten, harrastavien perheiden ja vanhusten määrä tulee entisestään lisääntymään, myös aivan koulun, päiväkodin ja palvelutalon vieressä olevan alueen liikenneturvallisuuden tulisi aktiivisin toimin parantua selvästi.

Pysäköinti on ollut keskeinen osa ongelmaa, sillä tienvarsilla tapahtuessaan se hallitsemattomana heikentää merkittävästi myös liikenneturvallisuutta. Urheilukentän kakkosvaiheen valmistuttua kentän pysäköintiä saadaan parannettua. Lisäksi merkittävää on se, että uuden palvelutalon rakennusvaiheessa esimerkiksi työntekijöiden autojen tulisi suunnitelman mukaan mahtua nimenomaan palvelutalon tontille. Nämä autot eivät siis ajaudu automaattisesti kadunvarsiin, tukkimaan kylän kapeita teitä.

Itse liikennejärjestelyt laahaavat kuitenkin 50-luvulta peräisin olevan kaavan kanssa pahasti jäljessä. Jonkin verran on tehty, esimerkiksi urheilukentän remontin yhteydessä sekä selkiyttämällä Kauppilaisenkadun pysäköintiä kuuluisalla ”kieltomerkkirivistöllä”, joka sai julkisuutta Aamulehdessä asti. Hassun näköinen toimenpide oli tosin mielestäni lähinnä pakollinen ensitoimi, sillä molemminpuolinen kadunvarren pysäköinti tukki aiemmin kadun hetkittäin lähes täysin ja heikensi merkittävästi liikenneturvallisuutta.

Kasvun yhteydessä alueen liikennejärjestelyitä tulisi alkaa nyt miettiä erityisen aktiivisesti kokonaisuutena. Asian korjaamiseksi tarvitaan mahdollisesti jopa tiejärjestelyitä, mutta vähintään korotettuja suojateitä tai hidasteitakin soisin näkeväni koulun ympäristössä.

Ympäristö- ja rakennusjaostokin ilmaisi tahtotilansa asiaan, sillä kokouksessa asiaa tehostettiin Matti Höyssän jättämällä toivomusponnella jota itsekin kannatin: Ympäristö- ja rakennusjaosto edellyttää, että alueen liikennejärjestelyt tulee suunnitella muuttuneet maankäyttöratkaisut huomioiden. Erityisesti pitää huomioida liikenneturvallisuus, huoltoliikenne ja pysäköinti.

Ponnen muotoilu on mielestäni sikäli erityisen hyvä, että erityisesti Vehmaisten koulun alueen tapauksessa myös huoltoliikenteellä ja pysäköinnillä on poikkeuksellisen korostunut merkitys koko alueen liikenneturvallisuuteen.