Tampere-talon viereen tuleva Marriott-hotelli sai juuri rakennusluvan, eli rakentaminen lähtee nyt etenemään.

Päätökseen hyväksyttiin äänestyksen jälkeen jättämäni ponsi, jonka mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto edellyttää, että rakennusaikana puiston käyttöön aiheutuvat haitat pidetään mahdollisimman vähäisenä sekä erityisesti kevyelle liikenteelle aiheutuvat haitat minimoidaan.

Asiaa on mielestäni erityisen tärkeä painottaa rakennuspaikka huomioiden: Kaupunkiympäristön, puiston ja merkittävien kevyen liikenteen väylien osalta näihin seikkoihin on ehdottomasti kiinnitettävä erityishuomiota.

Aamulehden juttu aiheesta: Tampere-talon viereen nouseva Marriott-hotelli sai rakennusluvan, päätökseen lisättiin toivomusponsi ohjaamaan rakennusajan toimintaa