Asunto- ja kiinteistölautakunta kokoontui 25.4.2018. Kirjoitin tähän blogiin ajatukseni keskeisimmistä kokouksen asioista. Esimerkiksi Nekalan koulutaloon, päiväkotiin tai sisäilma-asioihin yleensä liittyviä päätöksiä ei ollut listalla, mutta niistä saatiin ajankohtaista tietoa sekä käytiin lähetekeskustelua.

Olen saanut viime aikoina paljon palautetta ja yhteydenottoja liittyen sisäilma-asioihin ja mm. Nekalan koulutaloon, joten tämä blogi hieman heijastelee sisällöltään myös sitä – kirjoittamani näkemykset ovat osin myös vastauksia saamiini kysymyksiin. Jos haluat kysyä tai tarkentaa, ota yhteyttä esimerkiksi erik@lyden.fi.

Nekalan koulutalo ja päiväkoti

Myydään Nekalan koulutalo Senaatti-kiinteistöille remontoitavaksi ja tehdään siitä uusi poliisitalo.

Tällä avauksella potkaisin käyntiin puheenvuoroni asunto- ja kiinteistölautakunnan lähetekeskustelussa, jota edelsi päivitys Nekalan koulutalon tilanteesta.

Sanoin toki paljon muutakin, josta keskeisimmät asiat löytyvät tästä kirjoituksesta. Mutta aluksi halusin hieman ravistella ja nostaa esiin viestin: Koulutalosta käytävä keskustelu pitää nyt saada etenemään sellaiselle tasolle, jossa yritetään tunnistaa tilanteen tuomia mahdollisuuksia. Ratkaisut edelle.

Kaupungissa on paljon vanhaa rakennuskantaa jota ei ole uusittu riittävän nopeassa tahdissa tarpeeseen nähden. Laskennallista korjausvelkaa on 300 miljoonaa euroa. Asian äärelle pääsemme vielä muutoinkin kuin Nekalan koulutalon osalta. Mitä vanhoihin rakennuksiin tulee, mielestäni järkevin tapa on ylipäätään yrittää löytää niille sellaista käyttöä, joka ratkaisisi alkuperäisen ongelman lisäksi jotain muutakin.

Eli jos ei sitä poliisitaloa, niin toinen akuutti ongelma on vaikkapa omaehtoisen kulttuurin ja tiettyjen harrastustilojen huutava pula Tampereen keskustassa ja lähialueilla. Sopisi Nekalaan sekin. Täytyy myöntää että ajatus noussee osin vuosistani musiikkiluokalla Nekalan koulussa – talosta on paljon muistoja.

Koulutalosta itsessään sen verran, että vuonna 2007 Normaalikoulun käyttöön tehty peruskorjaus mm. korjasi yläpohjaa ja vesikattoa sekä lisäsi ilmanvaihtoa. Kyse ei ole ollut täydellisestä perusparannuksesta. Remontti jätti välipohjaan aikakaudelleen tyypilliset käännetyt laatat, puruineen ja kuituineen. Sitten tuli koneellinen ilmastointi ja alipaine, joka veti epäpuhtaudet sisäilmaan. Loput tiedetäänkin, mm. edellisestä blogauksestani.

Tämänhetkisestä tilanteesta on käyty paljon julkista keskustelua, mutta aivan lopulta tilanne on niin yksinkertainen, että voimme unohtaa hetkeksi jopa paljon puhuttaneen sisäilma-asian.

Koulu poistuu rakennuksesta, koska vuokralainen eli Normaalikoulu lopettaa koulutalon käyttämisen. Suunniteltu kahdeksan miljoonan euron remontti olisi vaiheistettu niin, että koulu olisi voinut toimia senkin aikana. Mutta nyt remontti peruuntuu, koska tilalla ei ole käyttötarkoitusta. Investointi ei ole perusteltu. Mietin kyllä itsekin: Jos puhutaan tilojen tarkoituksenmukaisuudesta – miten remontti voi onnistua optimaalisesti, jos ei edes tiedetä mihin rakennusta tulevaisuudessa käytetään?

Nekalan koulutalon purkaminen ei ole vaihtoehto, enkä usko että siitä sellaista myöskään tehdään. Koulutalo tarvitsee joka tapauksessa uuden elämän, sillä koulutoimintaa siihen ei näillä näkymin enää tule. Sitä varten keskustelussa pitää nyt edetä ratkaisuja kohti. Tähän mielestäni kaupunkilaistenkin on hyvä osallistua, vaikkapa laittamalla kaupungille ideoita ja palautetta. Välitän tarvittaessa.

Keskustelu koulutalosta on lopulta erillinen keskustelu Nekalan kirjastosta, joka on myös puhuttanut paljon. Kirjasto on nimenomaan palvelu, jonka rahoitus täytyy löytyä seuraavasta talousarviosta. Uskon niin myös käyvän, sillä kirjastoa ei yksinkertaisesti voi lopettaa. Jos palvelu on kuitenkin jatkossakin olemassa, se ei voi toimia ilman tarkoituksenmukaista tilaa. Sen osalta asia kuuluu asunto- ja kiinteistölautakunnalle.

Oli sisäilmaongelmaa tai ei, lähikirjastolla ei ole kovin pitkää elinkaarta, jos se sijaitsee yksinään rapistuvan suuren talon päädyssä. Koko talolle on siis saatava ennen muuta aikaiseksi kokonaan uusi käyttötarkoitus. Jos koulutalo esimerkiksi myytäisiin, kirjaston tila voisi mahdollisesti edelleen säilyä. Pitää muistaa, että myös kaupunki voi olla vuokralainen.

Nekalan päiväkodin kiinteistön tulevaisuus ei taas ehkä nykyisissä suunnitelmissa ole niin valoisa kuin koulutalon. Väistötilat ovat edessä, kuten monessa muussakin paikassa Tampereella tällä hetkellä. Kokonaisuus huomioiden kaupungin suunnitelmana suhteellisen loogiselta tuntuu se, että rakennukselle luultavasti tullaan hakemaan tulevaisuudessa purkulupaa ja kaavamuutoksella tontille tulisi todennäköisesti asuntoja. Tässäkin asiassa kuten koko kaupunginosan kehittämisessä tulisi kuitenkin kuulla vielä enemmän alueen asukkaita.

Hippoksen päiväkodin hankesuunnitelma

Nekalasta käydyn keskustelun jälkeen oli luontevaa siirtyä hyväksymään uuden Hippoksen päiväkodin hankesuunnitelmaa. Kyseessä on nimittäin uudisrakennus – jälleen uusi päiväkoti Tampereelle. Vanha vuonna 1984 rakennettu päiväkoti on nähnyt 2000-luvulla useita korjauksia liittyen sisäilmaan, ilmanvaihtoon ja rakenteiden ominaisuuksiin. Sisäilmatutkimukset tehtiin Hippoksen päiväkotiin vuonna 2015.

Alapohjassa on rakenteellista vikaa, joka voitaisiin korjata, mutta tarveselvityksessä on todettu että uudisrakennus on kokonaisratkaisuna järkevämpi. Keskeisiä syitä tähän ovat uudisrakennuksen tarjoama parempi toiminnallisuus ja soveltuvuus päiväkotikäyttöön, sekä myös se että uudisrakennukseen saadaan 90 lapsen sijasta jopa 120 lasta. Alueella on tarvetta päiväkotipaikkojen lisäämiselle, joten investointi on myös kaupungin kasvua ajatellen järkevää tehdä nyt. Mainittakoon, että päiväkodista tulee myös täysin esteetön.

Sisäilmaongelmat ja ongelmien selvitysprosessi

Sisäilmaongelmista keskustelu on lisääntynyt samaa tahtia kuin myös niihin liittyvät hankesuunnitelmat ja investoinnit Tampereella. Saimme kokouksessa päivitystä myös tästä. Hyvä muistutus meille kaikille oli se, että kaupunki ei ota kantaa siihen onko sisäilmaongelma aito vai ei, vaan jokainen epäily otetaan vakavasti ja tutkitaan.

Ylipäätään sisäilmasta kiinnostuneille on hyvä perehtyä Tilapalveluiden sisäilmaongelmien selvitysprosessiin, joka määrittää miten sisäilmaongelmiin reagoidaan. Prosessi on viisivaiheinen. Ensimmäisenä on aina oirekysely, jonka yhteydessä selvitettään siivoustaso. Seuraavana tulevat alustavat rakennukseen liittyvät selvitykset, joihin kuuluu tekninen tarkastus ja kohdekäynti.

Kolmas vaihe on sisäilmastotyöryhmän perustaminen kohteeseen, jossa yhteydessä tehdään myös sisäilma- ja kuntotutkimuksia. Mikäli näiden jälkeen päädytään toimenpiteisiin, kaksi viimeistä vaihetta ovat korjaus ja seuranta. Seurannan yhteydessä toteutetaan myös uusi oirekysely.

On hyvä tietää kaupungilla olevan olemassa mietitty prosessi sisäilmaongelmiin reagoimista varten. Nyt sellainen nimittäin on – esimerkiksi Nekalan koulutalon vuonna 2007 tehdyn remontin aikaan vastaavaa prosessia ei ollut lainkaan.

Mainittakoon vielä, että pyysin keskustelussa lautakuntaan käytäntöä jossa sisäilmaongelmien tilanteesta ja kohteista alettaisiin raportoida lautakunnalle säännöllisesti. Perustelut tälle lienevät selvät.

 

(Artikkelikuva: Tampereen kaupunki / Tilakeskus)