Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta kokoontuu uudella kokoonpanolla ensimmäistä kertaa huomenna. Kauden aloituskokouksena listalla on useita teknisiä kohtia, kuten läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisiä sekä mm. sihteerin valinta. Kokouksessa valitaan myös uusi lautakunnan alainen ympäristö- ja rakennusjaosto.Ajankohtaisiin asioihin kannattaa kiinnittää tällä kertaa huomiota, sillä mukana on merkittäviä ja suurta osaa kaupungista koskevia asioita.

Luvassa on mm. aina liikenneturvallisuuden kannalta ajankohtainen katsaus uusiin 30 km/h nopeusrajoitusalueisiin (Kaukajärvi, Vehmainen, Takahuhti, Viinikka-Lukonmäki) sekä Kaupinkadun kävely- ja pyöräilyjärjestelyt.Lisäksi käsitellään Kalevantie-Messukylänkatu-Kangasalantie -liikenneselvitystä, joka on erittäin mielenkiintoinen kehityskulku. Hyvin pitkä yhtenäinen pääväylä ulottuu keskustasta aina Kangasalan rajalle asti, ja sen kehittäminen koskettaa koko Itä-Tamperetta.

Odotan tätä asiakohtaa erittäin suurella mielenkiinnolla, sillä suunnitelmissa on ollut esillä mielenkiintoisia visioita – osassa mahdollistettaisiin myös uuden tonttimaan kaavoitusta, joka tietysti kiinnostaa myös kaupungin maankäyttö- ja asuntopolitiikan parissa toimivaa. Ajankohtaisissa piipahdetaan myös tämän vuoden viherpalveluohjelman mukaisten leikkipaikkojen poistamisen parissa.

Itse päätösasioissa päätettäväksi tulee Paasikivenkadun rampin joukkoliikennekaistan toteuttaminen. Pirkanmaan ELY-keskus on tuonut vahvasti esiin tarpeen rajoittaa Paasikivenkadun rampilta Paasikiventielle liittyvää liikennettä ruuhkapiikkien aikana. Paasikivenkadun länsipään pysyvän ratkaisun suunnittelemisen tueksi esitetään kokeilua joukkoliikennekaistan toteuttamiseksi Sahansaarenkadulta länteen. Joukkoliikennekaistan toteuttaminen kadun länsipäähän poistaa muulta liikenteeltä toisen liittyvän kaistan Paasikiventielle. Kokeilu kestäisi lähtökohtaisesti siihen asti, kunnes raitiotie olisi toteutunut Pyynikintorilta länteen ja joukkoliikenteen vuoromäärät Paasikiventiellä olisivat vähentyneet oleellisesti nykyisestä.

Kaupunki hakee kokouksessa nyt myös poikkeamislupaa Hiedanrannan Vaitinaron vesialueen sijoittuvan vesitäytön rakentamiseksi. Tilanne ELY-keskuksen kanssa kun kuitenkin on vielä auki, päätös tehdään ehdollisena edellytyksenä vesilain mukaisen luvan saaminen.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsauksesta mainittakoon, että huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,6 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen pysäköintimaksutuottojen sekä maanvastaanoton tuottojen alituksesta.

Pysäköintimaksutulojen ennustettu alitus johtuu Ratinan uuden kauppakeskuksen sekä Koskikeskuksen suunnitteilla olevista ilmaispysäköintikampanjoista. Maanvastaanottotuottojen alitus johtuu pääosin siitä, että Ruskon maanvastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi suurten työmaiden maakuormia ajetaan muiden kuntien maanvastaanottopaikoille. Toimintakulujen taas ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. eurolla johtuen runsaslumisen talven aiheuttamista suunnitelmaa suuremmista lumenajokustannuksista sekä eläkemenoperusteisten maksujen 0,1 milj. euroa ennakoitua suuremmasta toteumasta.

Lisätietoa saa esityslistasta, jonka voi lukea liitteineen osoitteesta http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_1162019