Juhannuksen jälkeen on kuntapolitiikassa kesäloma – yhdyskuntalautakunnan viimeistä kokousta lukuunottamatta, johon onkin kerätty todellinen superlista. Lautakunta päättää hienoista ja paljon odotetuista asioista kuten Hipposkylän kaavasta, rakentamisen uusista melulinjauksista sekä aluenopeusrajoitusten laskemisesta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta useilla asuinalueille Itä-Tampereella.

Päätösasioiden listan lisäksi ajankohtaisissa asioissa on myös erittäin mielenkiintoista kuultavaa: Kintulammi-Pukala-Teerijärvi -ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta. Kyseessähän on Pirkanmaalla aivan ainutlaatuinen ja jopa kansallispuiston potentiaalia omaava alue, johon ollaan nyt muodostamassa yhtenäistä reitistöä. Toteutuessaan reitti mahdollistaisi liikkumisen luonnosta Tampereen läheltä Kintulammilta aina Orivedelle ja Pukalan virkistysmetsään saakka. Tämä on todella upea ja valtakunnallisestikin merkittävä hanke, jota Kintulammin odotuksiakin suuremmat kävijämäärät tukevat suuresti.

Melulinjaukset

Kaupungin uudet melulinjaukset ovat nyt päätettävänä. Melulinjaukset ovat keskeinen dokumentti, joka käsittää ohjeet huomioitavaksi suunniteltaessa rakennuspaikkaa, asuntojen avautumista, parvekkeita, meluselvitystä, piha- ja virkistysalueita sekä melusuojauksen toteuttamista. Valtioneuvoston asetuksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona päivällä 55 dB eikä yöllä 50 dB. Jos asuintalon kadunpuoleisella julkisivun ulkopuolella melutaso on yli 55 dB, tulee varata huoneiston tuuletusmahdollisuus talon hiljaisemmalta puolelta.

Erityisen merkittävä asia Tampereen uusissa linjauksissa onkin, että jos asuinrakennuksen ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 62 – 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle. Tämä tarkoittaa siis käytännössä läpitalon asuntoa. Määräykset siis selvästi tiukentuvat, mutta toisaalta ympäristöterveyden, asumisen laadun ja yleisen hyvinvoinnin kannalta muutos on mielestäni hyvään suuntaan.

Hipposkylän uusi kaava

Iso ja odotettu asia on myös se, että pitkään suunnittelussa ollut ja paljon väännetty Hipposkylän kaava saapuu nyt lautakunnan käsittelyyn – toivottavasti lopullisessa muodossaan. Kaavahan palasi lautakunnasta valmisteluun viime vuoden puolella ja siitä on käyty laajoja keskusteluita mm. Museoviraston kanssa. Keskeisiä kysymyksiä kaavassa ovat olleet täydennysrakentamisen määrä sekä vanhojen puurakennusten suojelu.

Keskustelujen pohjalta on nyt päästy esitykseen, jossa asemakaavaehdotuksessa on osoitettu säilytettäväksi kymmenen 1940-luvun lopulla rakennettua puukerrostaloa ja tiilirunkoinen saunarakennus. Korttelikohtainen suojelumääräys A-29/s on ulotettu aiempien seitsemän lisäksi koskemaan myös kolmea puukerrostaloa saunarakennuksen ympärillä. Pyörätie kulkee kaavassa Hervannan valtaväylän suuntaisesti ja Sudenkadulle on suunniteltu myös pyöräkatua. Kevyen liikenteen suorat väylät ovat hyvä asia – uudet pyörätiet ja pyöräkadut muodostavat käytännöllisen uuden reitin sekä Hervannan valtaväylän suuntaisesti sekä myös Kissanmaalta Kalevaan.

Aluenopeusrajoitukset laskevat Itä-Tampereella

Kokouksessa päätetään myös aluenopeusrajoituksen alentamisesta useilla asuinalueilla Itä-Tampereella. Alueita on melkoisesti: Haihara, Hankkio, Kaukajärvi, Vehmainen, Kissanmaa, Takahuhti, Pappila, Hakametsä, Uusikylä, Ruotula, Huikas, Ristinarkku, Aakkula, Hallila, Hankkio, Jokipohja, Korkinmäki, Lukonmäki, Messukylä, Muotiala, Nekala, Turtola, Veisu, Vihioja, Viiala, Viinikka ja Vuohenoja.

En ryhdy nyt erittelemään tähän eri asuinalueiden toimenpiteitä, sillä varsin ansiokkaasti aluerajoitusten laskemisen lisäksi nyt hyväksyttävissä suunnitelmissa on tunnistettu ja otettu kantaa myös erilaisiin riskipaikkoihin sekä -suojateihin. Tälläisten paikkojen kohdalla kyseeseen tulevat myös tapauskohtaisesti alennetut nopeusrajoitukset esimerkiksi 50 km/h nopeusrajoituksesta 40 km/h.

Päätökset perustuvat lautakunnan päätökseen nopeusrajoitusjärjestelmän päivittämisestä ja niihin on suhtauduttu myös kyselyissä erittäin positiivisesti, jopa 80% vastanneista on kannattanut rajoitusten laskemista. Yleisin peruste lienee sama kuin itselläni: Liikenneturvallisuus. Viime kädessä liikenteen sujuvuuden kannalta aluenopeusrajoituksen ja etenkin riskipaikkojen nopeusrajoituksilla on suurin merkitys juuri liikenneturvallisuuteen. 40 km/h rajoitusta ei läheskään aina noudateta mm. Vehmaisissa, jossa muiden asuinalueiden ohella kävelee ja pyöräilee paljon myös lapsia.

Välillä kuulee myös sanottavan, että nopeusrajoitusten lasku on haitantekoa autoliikenteelle, mutta tämä argumentti ei mielestäni kanna kovin pitkälle. Maltillisen nopeusrajoituksen laskun tuottama haitta autoilulle on tosiasiallisesti erittäin vähäinen ja mikä tahansa toimenpide joka parantaa erityisesti lasten ja muiden haavoittuvampien tielläliikkujien turvallisuutta, on mielestäni yksiselitteisesti kannatettava.

Eikä siinä vielä kaikki…

Kuten todettua, listalla on todella paljon päätösasioita, joita en kaikkia ota nostoksi tähän. Mukana on myös mm. Käpylän suojeluasemakaava sekä leikkipaikkojen poistamiset vuonna 2019. Mainittakoon, että mitään erityisen huomattavia leikkipaikkojen poistoja ei tänä vuonna onneksi ole luvassa.

Luontevaa onkin jatkaa tästä eteenpäin lukemaan esityslistaa:

http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2562019