Kasvavassa kaupungissa melusaaste lisääntyy väistämättä, mutta uudet desibelirajat eivät ole kuntalaisten edun mukaisia.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi viime kokouksessaan Tampereen kaupungin uudet melulinjaukset. Lautakunnalle esitettiin tutkittuun tietoon perustuva pohjaesitys, joka pyrki kunnianhimoisesti vähentämään meluhaittoja Tampereella. Äänestyksen jälkeen lopulliseksi päätökseksi päätyi linjaus, jossa esitystä oli lievennetty monilta osin. Muun muassa desibelirajoja nostettiin. Emme kannattaneet lievennyksiä, sillä niiden perusteita on vaikea ymmärtää.

Melulinjaukset ohjaavat kaavoitusta ja rakentajia siinä, millaisia melutasoja sallimme nyt rakennettavissa uusissa asunnoissa. Vaikka lievemmät melulinjaukset varmasti helpottavat rakentajien työtä, alun perin ehdotettu esitys olisi ollut enemmän tavallisen kaupunkilaisen ja Tampereen kaupungin edun mukainen.

Lievennetyt linjaukset vaikuttavat suoraan kaupunkilaisten hyvinvointiin ja asumisviihtyvyyteen. Päätös voi haitata myös kaupunkikehitystä, sillä korkeampien melurajojen hyväksyminen voi vaikeuttaa ja hidastaa kaavoitusta. Kun viranomaisten perustellut suositukset jätetään huomiotta, ympäristöterveyteen liittyvistä seikoista voidaan valittaa kaavoitusprosessin yhteydessä. Ympäristön tuottaman melusaasteen aiheuttamista terveysvaikutuksista löytyy valtavia määriä kansainvälistä tutkimustietoa. Melulle altistuminen aiheuttaa muun muassa keskittymis- ja unihäiriöitä, sydänsairauksia sekä yleisen viihtyisyyden alenemista.

Yhdyskuntalautakunta on siten ollut linjausten osalta paljon vartijana. Hyvä asumisterveys ja viihtyisä kaupunkiympäristö ovat kaupunkilaisten perusoikeuksia, ja nopeasti kasvavassa kaupungissa melusaaste lisääntyy väistämättä. Päättäjillä on korostunut vastuu turvata kaupunkilaisten asumisviihtyvyys sekä hyvinvointi.

Toivoimme lautakunnan tekevän selkeän päätöksen kaupunkilaisten hyvinvoinnin puolesta ja hyväksyvän asiantuntijoiden laatimat melulinjaukset. Kategorisen lieventämisen sijaan toivoimme melulinjauksiin enemmän perusteltua tapauskohtaista harkintaa. Näin asuntotuotantoa voitaisiin tarvittaessa monipuolistaa ja hyvä asumisympäristö turvata täydennysrakentamista haittaamatta.

Tampere voi painottaa toteuttavansa kasvua ensisijaisesti ihmisten ehdoilla. Vaikka linjauksia nyt tahtomattamme lievennettiinkin, työskentelemme jatkossakin tinkimättä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Yksi käytännön tapa on edistää ihmislähtöistä kaupunkisuunnittelua ja hillitä melua myös esimerkiksi ajonopeuksien alentamisella sekä sujuvilla kävely- ja pyöräilyratkaisuilla.

Sonja Harmaala (vihr.)
Erik Lydén (vihr.)
Katja Nisumaa-Saarela (vihr.)

Kirjoittajat ovat Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jäseniä

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 5.9.2019.