Tampereen kaupunki on luonnostellut uuden leikkipaikkasuunnitelman seuraavan kymmenen vuoden ajaksi. Uusia leikkipaikkoja rakennetaan 16, lisäksi 46 leikkipaikkaa aiotaan peruskorjata. Samaan aikaan kuitenkin jopa 40 leikkipaikkaa tultaisiin poistamaan. Poistettavat leikkipaikat sijoittuvat niin pientalovaltaisille lapsiperheiden suosimille lähiöalueille kuin myös niille tiiviimmille täydennysrakentamisen alueille, joissa asuntokoot ovat keskimääräisesti pienentyneet. Lähileikkipaikkojen merkitys siis vain kasvaa.

Mukana on jopa aivan pienille lapsille sopivia aidattuja leikkipaikkoja, joita kaupungissa tarvittaisiin muutenkin enemmän.

Kyse on leikkauksesta ja merkittävästä palvelutason laskusta. Vastaavaa ehdotusta ei nähty edes viime vuonna talouden sopeuttamistoimien yhteydessä. Vähentämistä perustellaan tilastolla, joka kertoo Tampereella olevan muita suuria kaupunkeja enemmän leikkipaikkoja asukaslukuun nähden. Mielestäni maan kärkeä oleva leikkipaikkatiheys on tiedotteen arvoinen uutinen: Ylpeyden aihe, lapsiystävällisen kaupungin merkki ja jälleen yksi tuhannesta syystä asua juuri Tampereella. Kaupungin johtopäätös taas vaikuttaa olevan lähinnä se, että leikkipaikkoja on vähennettävä.

Lähellä olevat leikkipaikat ovat keskeisiä ulkoilun ja liikkumisen paikkoja. Niihin on helppo tulla, vaikka vain poiketa. Jos suunnitelma toteutuu esitetyn kaltaisena, monella perheellä matka lähimpään leikkipaikkaan pitenee. Pienempien, vasta itsenäistä liikkumista opettelevien lasten kohdalla etäisyyden merkitys korostuu entisestään – myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu, kun ajat ovat vaikeat. On tärkeää olla tarkkana, sillä huonot päätökset tässä hetkessä aiheuttavat tulevaisuuteen vain lisää negatiivista kehitystä. Hyvät päätökset rakentavat ja ylläpitävät meille sitä hyvää normaalia arkea, johon ennemmin tai myöhemmin pääsemme myös palaamaan.

Kirjoittaja on varavaltuutettu (vihr.) ja Yhdyskuntalautakunnan jäsen, Tampere

Julkaistu Aamulehdessä 16.4.2020. https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000007419241.html