Eteläpuiston ranta-alue olisi syytä rauhoittaa asuntorakentamiselta. Vaikka puiston kohtalo ei juuri nyt valmistelussa olekaan, on silti hyvä miettiä alueen tulevaisuutta. Puistoalue on monelle tärkeä, tiivistyvä keskusta tarvitsee lähivirkistysalueita, muotopuutarhalla on kulttuuriarvoa ja vanhoilla puilla on itseisarvonsa. Mielestämme asuntorakentaminen ei sovi Eteläpuiston ranta-alueelle.

Pormestariohjelmassa on linjattu seuraavasti: ”Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö.” Seisomme tämän kirjauksen takana. Asuntorakentamiselle löydetään sopivia paikkoja muualta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Eteläpuisto tulisi jättää kokonaan sikseen.

Alueelle sopisivat hyvin esimerkiksi kunnolliset uimalaiturit. Myös nykyiset kioski- ja liikuntapalvelut ansaitsisivat väliaikaisratkaisujen sijaan pysyvämmän tukikohdan. Nykyään vajaakäytöllä olevan ison hiekkakentän paikalle voisi rakentaa leikkipuiston ja asentaa suosittuja ulkoliikuntavälineitä sekä skeittirakenteita. Nämä kaikki voitaisiin ympäröidä ketokasveilla hyönteisten iloksi. Nykyisen päällystetyn parkkikentän paikalle sopisi hyvin vaikkapa omenatarha.

Kun aluetta voidaan pienin panostuksin kehittää palvelemaan kaikenikäisiä kaupunkilaisia, on sulaa hulluutta pitää arvokasta rantakaistaa parkkipaikkana. Kehittyvä Eteläpuisto voi parhaimmillaan elävöittää koko läntistä keskustaa ja toimia suojavyöhykkeenä myös Pyynikin suuntaan, jonka maasto on ollut kovan kulutuksen kohteena. Nalkalan alueen, De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voi mielestämme kehittää asuntorakentamiseen, kuten suunnitelmissa on ollutkin. Keskusta-alueella on myös huutava pula päiväkotipaikoista ja niiden tarve lisääntyy jatkuvasti. Kortteleihin suunniteltu päiväkoti on syytä toteuttaa.

Mielestämme Eteläpuiston alue ansaitsee jäädä kaikkien kaupunkilaisten yhteiseen virkistyskäyttöön ja sinne kannattaa toteuttaa monipuolista harrastustoimintaa luonnon ehdoilla.

Juhana Suoniemi (vihr.) kaupunginhallituksen jäsen
Erik Lydén (vihr.) yhdyskuntalautakunnan jäsen, kaupunginhallituksen varajäsen

Julkaistu Aamulehdessä 27.5.2020