Tampereen liikennesuunnittelu on kerännyt pitkään kysely- ja tutkimustietoa Tampereen asuinalueiden vaarallisista paikoista. Tätä tietoa on käytetty toimenpiteiden pohjana ja priorisoinnin apuna pyrittäessä johdonmukaisesti parantamaan kaupungin liikenne- ja erityisesti suojatieturvallisuutta.

Tietoa siis on, mutta toteuttamisen osalta priorisointia on todella tarvittu: Tampereella liikenteen rauhoittamistoimenpiteisiin ja suojatieturvallisuuden parantamiseen varattiin tänä vuonna vain 200 000 euroa. Tälläkin rahalla on saatu hidasteita ja muita rakenteellisia toimia erityisesti koulujen läheisyyteen, mutta summa on silti Tampereen koko ja kasvutahti huomioiden täysin riittämätön. Tämä siitäkin huolimatta, että liikenneonnettomuuksien tuottaman inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös niiden kunnille tuottamat kustannukset ovat merkittäviä.

Liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden ja liikenneturvallisuuden rakenteellisen parantamisen vaikutukset kohdistuvat kaikkiin kaupunkilaisiin, mutta erityisesti heikoimpiin tienkäyttäjiin.

Viestini kohdistuu kaikille kaupungin päättäjille: Liikenneturvallisuuden parantamiseen on osoitettava yhdessä riittävä rahoitus myös Tampereella. Kaupungin vuosien 2020 – 2023 investointisuunnitelma nousee jopa 840 miljoonaan euroon. Jos niin yhdessä haluamme, tästä rahasta on huonossakin taloustilanteessa löydettävissä selvästi suurempi osuus konkreettisiin liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin koko kaupungin alueella. Investointi on kaikilla mittareilla äärimmäisen perusteltu.

Kirjoittaja on varavaltuutettu (vihr.), vhdyskuntalautakunnan jäsen, Tampere.

Julkaistu Aamulehdessä 4.9.2020. https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000007417302.html