Hidasteet tehtiin kerran ja toisenkin. Korjaus on tehty ja maalauksetkin paikallaan. Liikenne on hieman rauhoittunut aivan koulun kohdalla. Hidasteen rakenne noudattaa valtakunnallista ohjetta ja lisäksi Tampereen ”bussiystävällistä” ohjetta. Kaukajärventien tapauksessa ratkaisu testataan. Läpiajon suuri määrä, pitkä ja suora tieprofiili nostavat nopeuksia. Vaikuttavuutta seurataan nopeusmittauksin. Jos tulosten perusteella lisätoimia tarvitaan, niitä voi myös perustellusti edellyttää.

Mitä sitten seuraavaksi? Holvastin, Leinolan ja Linnainmaan suunnitellut hidasteet ja muut toimenpiteet ovat kaupungin suunnittelu- ja toteutuspöydällä heti vuosien 2021-2022 aikana. Näitä on tulossa yhdyskuntalautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaan ainakin Holvastinkadulle ja Orimuskadulle.

Asukaspalautteen merkitys on lisääntynyt entisestään kaupunkiympäristön suunnittelussa aivan parin viime vuoden aikana. Palautteella perustellaan viranhaltijoiden ratkaisuja ja ne tuodaan yhä useammin mukana päätöksentekopöytiin asti. Kannattaa siis osallistua yhteisen asuinympäristön kehittämiseen ja laittaa palautetta kaupungille – niin toiveista, tulevasta kuin jo tehdystä. Jatkossa nostan keskusteluun suojateiden valomerkinnät ja nopeusnäyttötaulut tarpeellisissa kohteissa.

Terveisin Tampereen yhdyskuntalautakunnasta, Erik Lydén

Teksti on julkaistu Vehmaisten Sanomissa 25.11.2020