Ei kaiken tarvitse olla politiikassakaan aina hidasta saati hankalaa.

Pari viikkoa sitten tein ponnella ympäristö- ja rakennusjaostossa aloitteen ilmanlaatuasetuksen mukaisten toimien selvittämisestä Tampereella. Ympäristönsuojelu tarttui nopeasti asiaan, ja tänään hyväksyimme jaostossa yksimielisesti selvityksen tekemisen jo ensi vuoden aikana. Suunnitelmien ja toimenpiteiden linjaamisen aika menee toki seuraavalle valtuustokaudelle.

Ajatuksen pohjana on se, että olen tutustunut viime aikoina ympäristöministeriön kansalliseen ilmansuojeluohjelmaan 2030. Ohjelmassa kunnille asetetaan hyviä tavoitteita, joilla hyvää ilmanlaatua voidaan turvata. Tampere tekee jo hyvää työtä asian eteen, mutta paljon enemmän voidaan vielä tehdä. Kaupunki ei ole esimerkiksi vielä jalkauttanut ohjelmaan kunnille tehtyjä suosituksia, joista yksi on ilmanlaatuun vaikuttavien toimien perusteellinen kartoittaminen ja vertailu. Tehtävää ja toisaalta mahdollisuuksia on vielä paljon.Ilmalla on väliä. Pienhiukkaset ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jonka on arvioitu aiheuttavan Suomessa jopa 1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Huono ilmanlaatu aiheuttaa ja pahentaa keuhkosairauksia, tehden esimerkiksi astmaatikkojen olon tukalaksi.

Kunnan rooli asian hoitamisessa on merkittävä, mutta meillä esimerkiksi jokakeväinen katupölykeskustelu tuntuu vain polkevan paikallaan. Nyt on aika mennä asiassa eteenpäin.Tampereella päästötasot eivät ole siinä pisteessä, että laki velvoittaisi meitä laatimaan varsinaista ilmansuojelusuunnitelmaa. Tampere voi kuitenkin ympäristöterveyden nimissä panostaa ilmansuojeluun ja tunnistaa sen ongelmakohtia ja ratkaisuja nykyistä paremmin. Tarkempi selvitys asiasta olisi hyvä päätöksenteon työkalu ja aika näyttää, tapahtuiko tänään entistä paremman tamperelaisen ilmansuojelutyön pieni alkusysäys. Toivon niin.

Haluan itse nähdä tämän selvityksen käynnistävän prosessin, joka pistää Tampereen ilmansuojelutyön askel kerrallaan siihen vauhtiin, mitä asemamme Suomen kakkoskaupunkina edellyttää.Selvityksen osalta puhutaankin kokonaisvaltaisesta toimenpiteiden kartoituksesta, joka kattaa kaikki kaupungin toiminta-alueet. Siihen kuuluvat katupölyn lisäksi myös esimerkiksi polttolaitosten päästönvähentämistekniikat, liikenne ja liikennejärjestelyt, joukkoliikenteen käyttövoima ja paljon muuta. Asetus linjaa selvitettäväksi myös toimet lasten ja muiden herkkien erityisryhmien terveyden suojelemiseksi.

Useimmat ilmanlaadun parantamiseksi tehtävät toimenpiteet liittyvät läheisesti myös ihmisten terveyteen ja ilmastotyöhön. Tätä työtä kannattaa siis todella tehdä ja asiaa edistää!