Tammelantorin ja sen ympäristön kehittäminen on noussut jälleen keskusteluun erityisesti pysäköintipaikkojen osalta. Asiaan liittyy erilaisia näkökulmia myös lautakunnan sisällä. Keskustelussa on nostettu esiin apulaispormestari Aleksi Jäntin (kok.) Pinninkadun katusuunnitelman yhteyteen jättämä ponsi, jossa muun muassa esitettiin pysäköinnin lisäämistä muuttamalla katutilan järjestelyitä Tammelantorin välittömässä läheisyydessä muilla kaduilla.

Äänestimme lautakunnassa ponsiesitystä vastaan. Esitys oli osin kannatettava, mutta pysäköinnin osalta ei. Pysäköinnin lisääminen edes tilapäisesti muuttamalla järjestelyitä Tammelan ”muilla kaduilla” ei myötäile sen kummemmin kaupunkistrategiaa, Tammelan liikenneverkkosuunnitelmaa kuin alueen osayleiskaavaakaan, jotka lautakunta on jo hyväksynyt. On syytä muistaa katutilan rajallisuus. Mikäli tarkoitus on vapauttaa tilaa ihmisten käyttöön, rauhoittaa liikennettä ja parantaa kevyen liikenteen edellytyksiä koko alueella, tiettyjä arvovalintoja on tehtävä myös konkretian tasolla.

Olemme torielämän ystäviä. Auringonpaisteessa nautitun kahvin, hyvän ulkona nautitun ruoan ja tunnelman, jonka Tammelantorillakin voi aistia. Koronaepidemian aikana sekä myös sen jälkeen viihtyisän julkisen tilan merkitys korostuu. Kaupungin kehittämisessä politiikka on aina merkittävässä roolissa. On syytä kuitenkin muistaa että yksittäisen paikan – kuten tässä tapauksessa Tammelantorin – politisoituminen äärimmilleen synnyttää sen ympärille helposti aina vain uusia kiistoja, jotka eivät tätä tunnelmaa paranna tai edistä alueen pitkäjänteistä kehitystä.

Kaupunkitila kuuluu tasapuolisesti kaikille kaupunkilaisille ja tavoille elää arkea. Pinninkadulle rakentuu nyt myös kevyen liikenteen ja kaupunkivihreän ympäristön huomioiva kompromissi, jonka voimme hyväksyä ja suunnata katseemme eteenpäin, kohti koko torin kehittämistä. Elinvoima ei synny yrittäjillekään vain loputtomasta erilaisten näkemysten köydenvedosta tai juupas–eipäs-väittelyistä, vaan siitä että ihmiset viihtyvät ja pääsevät liikkumaan sujuvasti. Tehdään torille hyvä tunnelma.

yhdyskuntalautakunnan jäsenet

Sonja Harmaala (vihr.)

Erik Lydén (vihr.)

Katja Nisumaa-Saarela (vihr.)

Julkaistu Tamperelaisessa 14.4.2021