Aamulehti kirjoitti 26.4. jutussaan Kunkun parkista ja siihen liittyvien maanalaisten kaavojen käsittelystä yhdyskuntalautakunnassa. Artikkelissa esiintyi tuttu näkökulma: Kunkun parkin toteuttamisen ehdoksi on asetettu että Näsinkallion eritasoliittymään ja Amuritunneliin liittyvät kymmenien miljoonien investoinnit on toteutettava.

Tähän ajatukseen liittyy vahvasti myös edellä mainittujen hankkeiden näkeminen edellytyksenä sille, että läntisen keskustan liikennettä voidaan rauhoittaa. Kaupunkikehityksen näkökulmasta asia ei kuitenkaan ole näin. Investoinneissa tulee huomioida nykyistä enemmän pelkkien liikenne-ennusteiden lisäksi myös kaupungin tavoitteet kuten kestävä kehitys sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten kehittäminen. On toki tärkeää osata ennustaa esimerkiksi liikenteen kehitystä jonkin tietyn liikennemuodon osalta. Toisaalta useat kaupunkistrategian tavoitteet varsinkin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisen suhteen vaikuttavat onnistuessaan myös ennusteisiin – erityisesti pitkällä aikavälillä.

SATOJEN miljoonien investoinnit tulee suunnata pitkälle tulevaisuuteen. Siksi liikennesuunnittelussa ei pidä tehdä ratkaisuja, jotka lukittuvat nykytilanteeseen. Siihen nähden Kunkun parkin hyvin yksioikoinen ja vaihtoehdoton kaavaprosessi ei ole asian koko kuva. Sitä on kuljetettu perusteltuja epäilyjä kuuntelematta eteenpäin kytkien Näsinkallion eritasoliittymä ja Amuritunneli välttämättömäksi osaksi hankkeen toteuttamista. Kaupunkikeskustan kehittäminen ei näitä kuitenkaan edellytä.

Kaavan hyväksyminen ei ole toteutuspäätös. Se mitä lopulta toteutetaan, määrittyy kuitenkin aina prosessin kaikkien vaiheiden pohjalta. Siksi haluamme vahvistaa sitä tahtotilaa, jossa Kunkun parkin toteutukseen nyt kytketyille kalliille ajoväylille etsitään todellisia vaihtoehtoja. Tätä tavoitetta esittämämme palautus ja sittemmin lautakunnan hyväksymä toivomusponsi “Light-version” selvittämisestä ajavat eteenpäin.

Kunkun parkin osalta minkä tahansa vaihtoehdon toteuttaminen vie joka tapauksessa useita vuosia, mutta keskustan kehittämisen aika on nyt.

Sonja Harmaala (vihr.)

Erik Lydén (vihr.)

Katja Nisumaa-Saarela (vihr.)

Kirjoittajat ovat Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäseniä.

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 1.5.2021.