Olen 40-vuotias kolmen tyttären isä Tampereen Vehmaisista. Olen koulutukseltani lähihoitaja ja Ensihoitaja AMK. Minulla on myös audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Helsingin ammattikorkeakoulusta. Toimin ennen hoitoalalle siirtymistäni pitkään sekä palkkatöissä että yrittäjänä äänisuunnittelijana ja tuottajana, sittemmin myös mainonnan suunnittelijana ja copywriterinä.

Työskentelen tällä hetkellä ensihoitajana Tampereella. Teen myös vapaan kirjoittajan töitä sekä julkaisen sivutoimisesti verkkolehteä. Muita erityisen tärkeitä harrastuksiani ovat luonto, valokuvaus ja kaksipyöräiset kulkupelit – moottorilla ja ilman.

Toimin lautakuntatyössäni hyvin keskeisesti kaupungin maa- ja asuntopolitiikan sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisen, kaavoituksen ja liikenteen parissa. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on minulle tärkeä arvo. Sen saavuttaminen ei ole pelkästään toimivia ja riittäviä palveluita, vaan myös niiden vastuullista turvaamista huolehtimalla kaupungin ydintoiminnoista ja taloudesta. Toisaalta kaikenikäisten hyvinvointiin vaikuttavat myös esimerkiksi toimiva ja ihmislähtöinen kaupunkiympäristö, luonnosta huolehtiminen ja kestävä kehitys. Haluan olla mukana kehittämässä kotikaupunkiani pitkäjänteisesti ja vastuullisesti tavalla, joka huomioi kaikenikäiset ihmiset lapsiperheistä ikäihmisiin.

Luottamustehtävät (Tampereen kaupunki):

  • Varavaltuutettu, kaupunginvaltuusto
  • Asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsen
  • Yhdyskuntalautakunnan jäsen
  • Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsen
  • Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsen
  • Kaupunkikuvatoimikunnan varajäsen
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtokunnan jäsen (2014-2017)
Muut luottamustehtävät:
  • Suomen Ensihoitoalan Liiton (SEHL) hallituksen jäsen
  • Suomen Elvytysneuvoston hallituksen jäsen