fbpx

Slide Isä, ensihoitaja
Tamperelainen varavaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan jäsen
Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Isä, ensihoitaja
Tamperelainen varavaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan jäsen
Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Erik Lydén
Etusivu2021-06-09T08:24:26+00:00

Ymmärrystä elämän eri puolista.

Olen 42-vuotias kolmen pienen tytön isä sekä monessa vaikuttamisen paikassa mukana oleva vihreiden luottamushenkilö Tampereen Vehmaisista. Työskenneltyäni aiemmin media- ja markkinointialalla opiskelin aikuisiällä työn ohessa kaksi hoitoalan tutkintoa. Tällä hetkellä työskentelen ensihoitajana ambulanssissa ja opiskelen hallintotieteitä Tampereen yliopistossa.

Työni ambulanssissa Tampereella vie minut päivittäin hyvin erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden äärelle. Varakas vanhus tai narkomaani, kiireinen vanhempi tai polkuansa etsivä nuori – näen kuinka ongelmien juurisyyt ovat lopulta samanlaisia. Kaikki me haluamme kokea olevamme merkityksellisiä. Toimivien peruspalveluiden tehtävä on nostaa pinnalle ja estää tippumasta, jotta jokainen voi kokea tulevansa kuulluksi, kuulua johonkin ja löytää paikkansa. Se on toimivan ja turvallisen kaupungin perusta.

Keskeinen arvoni on toisten ihmisten kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus heidän lähtökohdistaan ja taustastaan riippumatta. Haluan ihmiselle toimivaa ja kestävää Tamperetta, jossa jokainen voi kokea olevansa arvokas. Tähän kaikkeen vaikutetaan joukkuepelillä – tämän on opettanut monipuolinen kokemukseni kunnallispolitiikassa.

Vähemmän huutelua, enemmän kuuntelua. Kaikkien aitoa kunnioittamista.

Erikistä sanottua

“Erikin kokemus ensihoidon eturintamassa ihmisten arjesta on jotain sellaista, josta Tampereen valtuusto aidosti hyötyy. Lisäksi Erikin kyky perustella, perehtyä ja vaikuttaa on vertaansa vailla.”

Anna-Kaisa Heinämäki

“Asiat viimeisen päälle hoitava ja ahkera kuntapäättäjä, joka ei vähästä hätkähdä ja jolla hyvä tuntuma kaupunkilaisten arkeen.”

Olli-Poika Parviainen

Monipuolista osaamista ja kokemusta valtuustoon.

Monipuolinen taustani ja jatkuva haluni oppia uutta ovat antaneet minulle paljon eväitä kunnalliseen päätöksentekoon. Olen työskennellyt aiemmin media- ja markkinointialalla, copywriterinä/toimittajana sekä yrittäjänä, kunnes vaihdoin aikuisiällä ammattia. Hoitoalalla olen työskennellyt ennen ambulanssiin siirtymistä mm. ensiapu Acutassa, sairaalan eri osastoilla, kotihoidossa sekä nuorten selviämisasemalla.

Olen valtuuston varavaltuutettu sekä kaupunginhallituksen varajäsen. Yhdyskuntalautakunnassa työskentelen mm. nopeasti kehittyvän kaupungin kaavoituksen ja liikenteen parissa, kestäviä arvoja ja liikkumista sekä ihmislähtöistä kaupunkikehitystä edistäen. Myös kaikenikäisille sopivan kulttuurin, liikenneturvallisuuden ja lapsiystävällisen kaupunkiympäristön (mm. leikkipuistot) edistäminen ovat olleet minulle työssäni keskeisiä asioita. Olen edistänyt aktiivisesti myös julkisen taiteen lisäämistä rakennushankkeissa ja katukuvassa sekä tehnyt paljon työtä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi koko kaupungissa. Asunto- ja kiinteistölautakunnassa olen perehtynyt ja vaikuttanut läheisesti myös kaupungin erityisesti talouden ja asumisen kannalta merkittävään maa- ja kiinteistöpolitiikkaan.

Olen toiminut pitkään myös hoitoalan kehittämisen ja edunvalvonnan parissa, pyrkien osaltani mahdollistamaan sitä että voimme tehdä työmme mahdollisimman hyvin, huolehtien jokaisen hyvinvoinnista. Tällä hetkellä olen Tehyn valtuuston jäsen sekä Pirkanmaan Pelastuslaitoksen yhteistoimintaryhmän jäsen. Toimin myös Suomen Elvytysneuvoston hallituksen jäsenenä ja tiedottajana sekä maakunnan tasolla Pirkanmaan sote-uudistuksen ohjausryhmässä.

Luottamustehtävissäni pyrin ottamaan aina erilaiset mielipiteet huomioon ja pitämään ihmislähtöisen näkökulman mukana niin suurissa kuin pienissä asioissa. Esimerkiksi esityksestäni Kaukaniemeen saatu nuotiopaikka on ollut minulle henkisesti yhtä tärkeä asia kuin ne käsittelemämme suuret linjaukset, joilla rakennamme Tampereelle elinvoimaa ja kestävää kasvua. Pieneltäkin vaikuttavat asiat voivat olla näet suuria, kun ne vaikuttavat suoraan ihmisten elämään tai välittömään lähiympäristöön.

Luodaan turvallisuutta.

Meillä on ikäihmisiä, jotka pelkäävät kotonaan. Lapsia, joiden koulutie täytyy turvata. Henkistä pahoinvointia, johon odotetaan apua. Maailma, jossa on paljon epävarmuutta. Turvallisuus on kaikkien huomioimista.

 • Turvataan kiireellinen apu jokaiselle, kun hätä on suurin
 • Hoidetaan koronaepidemian aiheuttamaa hyvinvointivelkaa suunnitelmallisesti. Vahvistetaan kolmannen sektorin roolia esimerkiksi psykososiaalisen tuen osalta
 • Panostetaan liikenneturvallisuuteen, heikoimpien ehdoilla. Lisätään hidasteita ja valvontaa, turvataan suojatiet
 • Turvataan lähipalvelut ja hyvä arki iästä, asemasta ja asuinpaikasta riippumatta
 • Panostetaan ongelmien ennaltaehkäisyyn. Varmistetaan hyvä hoito ja sitä toteuttaville mahdollisuus tehdä työnsä hyvin

Autetaan lapsia ja nuoria rakentamaan tulevaisuutta.

Meillä on lapsia, jotka tarvitsevat tukea. Perheitä ja vanhempia, jotka tarvitsevat apua arjen haasteisiin. Nuoren unelmia ja toiveita, joita voimme edistää ja mahdollistaa. Hyvän kasvun kaupunki huomioi tulevaisuuden tekijänsä. Toimivat lapsiperheiden palvelut ovat hyvinvoivan kaupungin paras investointi. Yksikään perhe, lapsi tai nuori ei saa pudota ulkopuolelle.

 • Ei tingitä varhaiskasvatuksesta eikä perusopetuksesta
 • Satsataan perheiden tukeen ja jaksamiseen, myös varhaisen puuttumisen keinoin. Turvataan yksilöllinen tuki niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat
 • Turvataan kaikissa tilanteissa lasten ja nuorten osallisuus sekä oikeus harrastaa ja tulla kuulluksi
 • Panostetaan nuorten koulutukseen ja työllisyyteen

Kehitetään koko kaupunkia.

Lasten riemu uimarannoilla ja luistelukentällä, lähipuisto ja uimahalli. Valotaide keskustassa. Hyvinvoivan kaupungin vahvuuksia ovat luonnon läheisyys ja toimiva arki kodin lähellä. Monenlaiset toimijat ja mahdollisuudet, ihmisten oma aktiivisuus ja osallistuminen. Meillä on kaupunki, joka uudistuu vastuullisesti ja kestävästi. Luodaan elinvoimaa – syitä olla, jäädä ja viihtyä.

 • Kehitetään kaupunkia tasapuolisesti – lähiöistä keskustaan, eri kaupunginosien vahvuuksista ja ominaispiirteistä lähtien
 • Suunnitellaan liikenneratkaisuja erilaisten ihmisten ja alueiden tarpeet huomioiden. Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita koko kaupungissa
 • Turvataan yhteinen kaupunkiluonto ja eri kaupunginosien virkistys- ja leikkipaikat
 • Annetaan katutilaa viihtymiseen ja elävän kaupunkiympäristön edistämiseen
 • Turvataan edellytykset tapahtumille, kulttuurille ja yrittäjyydelle yhdessä yritysten, järjestöjen, kulttuurin tekijöiden ja urheiluseurojen kanssa

Kirjoituksia ja kannanottoja

Ota yhteyttä

Sähköposti: erik.lyden@tampere.fi
Puhelin/Whatsapp: 040-9329112

Facebookissa

Go to Top