fbpx

Slide Ensihoitaja, isä
Tamperelainen varavaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan jäsen
Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Ensihoitaja, isä
Tamperelainen varavaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan jäsen
Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Erik Lydén
Etusivu2021-04-24T20:51:19+00:00

Ymmärrystä elämän eri puolista.

Olen 41-vuotias kolmen pienen tytön isä sekä monessa vaikuttamisen paikassa mukana oleva vihreiden luottamushenkilö Tampereen Vehmaisista. Työskenneltyäni aiemmin media- ja markkinointialalla opiskelin aikuisiällä työn ohessa kaksi hoitoalan tutkintoa. Tällä hetkellä työskentelen ensihoitajana ambulanssissa ja opiskelen hallintotieteitä Tampereen yliopistossa.

Työni ambulanssissa Tampereella vie minut päivittäin hyvin erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden äärelle. Varakas vanhus tai narkomaani, kiireinen vanhempi tai polkuansa etsivä nuori – näen kuinka ongelmien juurisyyt ovat lopulta samanlaisia. Kaikki me haluamme kokea olevamme merkityksellisiä. Toimivien peruspalveluiden tehtävä on nostaa pinnalle ja estää tippumasta, jotta jokainen voi kokea tulevansa kuulluksi, kuulua johonkin ja löytää paikkansa. Se on toimivan ja turvallisen kaupungin perusta.

Keskeinen arvoni on toisten ihmisten kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus heidän lähtökohdistaan ja taustastaan riippumatta. Haluan ihmiselle toimivaa ja kestävää Tamperetta, jossa jokainen voi kokea olevansa arvokas. Tähän kaikkeen vaikutetaan joukkuepelillä – tämän on opettanut monipuolinen kokemukseni kunnallispolitiikassa.

Vähemmän huutelua, enemmän kuuntelua. Kaikkien aitoa kunnioittamista.

Monipuolista osaamista ja kokemusta valtuustoon.

Monipuolinen taustani ja jatkuva haluni oppia uutta ovat antaneet minulle paljon eväitä kunnalliseen päätöksentekoon. Olen työskennellyt aiemmin media- ja markkinointialalla, copywriterinä/toimittajana sekä yrittäjänä, kunnes vaihdoin aikuisiällä ammattia. Hoitoalalla olen työskennellyt ennen ambulanssiin siirtymistä mm. ensiapu Acutassa, sairaalan eri osastoilla, kotihoidossa sekä nuorten selviämisasemalla.

Kuluneella valtuustokaudella olen ollut valtuuston varavaltuutettu sekä kaupunginhallituksen varajäsen. Yhdyskuntalautakunnassa olen työskennellyt mm. nopeasti kehittyvän kaupungin kaavoituksen ja liikenteen parissa, kestäviä arvoja ja liikkumista sekä ihmislähtöistä, kulttuuriarvot huomioivaa kaupunkikehitystä edistäen. Myös kaikenikäisille sopivan kulttuurin, liikenneturvallisuuden ja lapsiystävällisen kaupunkiympäristön (mm. leikkipuistot) edistäminen ovat olleet minulle keskeisiä asioita.

Asunto- ja kiinteistölautakunnassa olen perehtynyt ja vaikuttanut läheisesti myös kaupungin erityisesti talouden ja asumisen kannalta merkittävään maa- ja kiinteistöpolitiikkaan. Minulla on pitkä kokemus myös järjestöpuolella toimimisesta, mm. Tehyn ja Suomen Ensihoitoalan Liiton luottamustehtävistä. Tällä hetkellä toimin Suomen Elvytysneuvoston hallituksen jäsenenä ja tiedottajana, olen lisäksi Pirkanmaan Vihreiden hallituksen jäsen. Maakunnan tasolla toimin Pirkanmaan sote-uudistuksen ohjausryhmässä.

Luottamustehtävissäni pyrin ottamaan aina erilaiset mielipiteet huomioon ja pitämään ihmislähtöisen näkökulman mukana niin suurissa kuin pienissä asioissa. Olen oppinut matkan varrella että pieneltäkin vaikuttavat asiat voivat olla suuria, kun ne kaupungin tasolla vaikuttavat suoraan ihmisten elämään tai välittömään lähiympäristöön.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Sähköposti: erik.lyden@tampere.fi
Puhelin/Whatsapp: 040-9329112

Facebookissa

Go to Top