fbpx

Slide
Etusivu_dagenefter2021-07-19T17:20:16+00:00

Ymmärrystä elämän eri puolista.

Olen 42-vuotias kolmen pienen tytön isä sekä monessa vaikuttamisen paikassa mukana oleva vihreiden luottamushenkilö Tampereen Vehmaisista. Työskenneltyäni aiemmin media- ja markkinointialalla opiskelin aikuisiällä työn ohessa kaksi hoitoalan tutkintoa. Tällä hetkellä työskentelen ensihoitajana ambulanssissa ja opiskelen hallintotieteitä Tampereen yliopistossa.

Työni ambulanssissa Tampereella vie minut päivittäin hyvin erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden äärelle. Varakas vanhus tai narkomaani, kiireinen vanhempi tai polkuansa etsivä nuori – näen kuinka ongelmien juurisyyt ovat lopulta samanlaisia. Kaikki me haluamme kokea olevamme merkityksellisiä. Toimivien peruspalveluiden tehtävä on nostaa pinnalle ja estää tippumasta, jotta jokainen voi kokea tulevansa kuulluksi, kuulua johonkin ja löytää paikkansa. Se on toimivan ja turvallisen kaupungin perusta.

Keskeinen arvoni on toisten ihmisten kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus heidän lähtökohdistaan ja taustastaan riippumatta. Haluan ihmiselle toimivaa ja kestävää Tamperetta, jossa jokainen voi kokea olevansa arvokas. Tähän kaikkeen vaikutetaan joukkuepelillä – tämän on opettanut monipuolinen kokemukseni kunnallispolitiikassa.

Vähemmän huutelua, enemmän kuuntelua. Kaikkien aitoa kunnioittamista.

Monipuolista osaamista ja kokemusta.

Monipuolinen taustani ja jatkuva haluni oppia uutta ovat antaneet minulle paljon eväitä kunnalliseen päätöksentekoon. Olen työskennellyt aiemmin media- ja markkinointialalla, copywriterinä/toimittajana sekä yrittäjänä, kunnes vaihdoin aikuisiällä ammattia. Hoitoalalla olen työskennellyt ennen ambulanssiin siirtymistä mm. ensiapu Acutassa, sairaalan eri osastoilla, kotihoidossa sekä nuorten selviämisasemalla.

Olen valtuuston varavaltuutettu sekä kaupunginhallituksen varajäsen. Yhdyskuntalautakunnassa työskentelen mm. nopeasti kehittyvän kaupungin kaavoituksen ja liikenteen parissa, kestäviä arvoja ja liikkumista sekä ihmislähtöistä kaupunkikehitystä edistäen. Myös kaikenikäisille sopivan kulttuurin, liikenneturvallisuuden ja lapsiystävällisen kaupunkiympäristön (mm. leikkipuistot) edistäminen ovat olleet minulle työssäni keskeisiä asioita. Olen edistänyt aktiivisesti myös julkisen taiteen lisäämistä rakennushankkeissa ja katukuvassa sekä tehnyt paljon työtä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi koko kaupungissa. Asunto- ja kiinteistölautakunnassa olen perehtynyt ja vaikuttanut läheisesti myös kaupungin erityisesti talouden ja asumisen kannalta merkittävään maa- ja kiinteistöpolitiikkaan.

Olen toiminut pitkään myös hoitoalan kehittämisen ja edunvalvonnan parissa, pyrkien osaltani mahdollistamaan sitä että voimme tehdä työmme mahdollisimman hyvin, huolehtien jokaisen hyvinvoinnista. Tällä hetkellä olen Tehyn valtuuston jäsen sekä Pirkanmaan Pelastuslaitoksen yhteistoimintaryhmän jäsen. Toimin myös Suomen Elvytysneuvoston hallituksen jäsenenä ja tiedottajana sekä maakunnan tasolla Pirkanmaan sote-uudistuksen ohjausryhmässä.

Luottamustehtävissäni pyrin ottamaan aina erilaiset mielipiteet huomioon ja pitämään ihmislähtöisen näkökulman mukana niin suurissa kuin pienissä asioissa. Esimerkiksi esityksestäni Kaukaniemeen saatu nuotiopaikka on ollut minulle henkisesti yhtä tärkeä asia kuin ne käsittelemämme suuret linjaukset, joilla rakennamme Tampereelle elinvoimaa ja kestävää kasvua. Pieneltäkin vaikuttavat asiat voivat olla näet suuria, kun ne vaikuttavat suoraan ihmisten elämään tai välittömään lähiympäristöön.

Kirjoituksia ja kannanottoja

Ota yhteyttä

Sähköposti: erik.lyden@tampere.fi
Puhelin/Whatsapp: 040-9329112

Facebookissa

Go to Top